Minuut van Ineke nr.05 – Marian van der Sanden

Marian van der Sanden; haar schilderijen gaan over nostalgie, kleur, sfeer en emotie. Elk voorwerp, elk materiaal houdt een enorme uitdaging in.
Daar is talent voor nodig en zoals u ziet ontbreekt het haar daar niet aan.

Post has no taxonomies