Theo Swagemakers

Theo Swagemakers ( 1898-1994)

Swagemakers volgde  in Brussel de Académie des Beaux Arts. In 1926 vervolgt hij zijn opleiding in Parijs, waar hij o.a. optrekt met schilder Kees van Dongen en beeldhouder Zadkine. Van de honderden schilderijen, zijn die van zijn portretten het meest bekend. Zo heeft hij van de koninklijke familie, zes portretten geschilderd van Juliana, naast portretten van de vier prinsessen samen, van Bernhard en van Beatrix. Het meest productief was Swagemakers als schilder van stillevens.

 

Minuut Ineke Theo Swagemakers

Minuut van Ineke nr.48 – Theo Swagemakers

Swagemakers (1898-1994)  heeft van de koninklijke familie, zes portretten geschilderd van Juliana, naast portretten van de vier prinsessen samen, van Bernhard en van Beatrix. De Hofschilder werd hij wel genoemd. Maar het liefst schilderde hij zijn stillevens.
lees meer...