Peter Alma

Peter Alma, overzicht tentoonstelling in museum Arnhem; 17 dec. t/m 19 maart ’17
Overtuigd communist, idealist, een man met een missie. Peter Alma had als doel om beeldende kunst voor de samenleving te maken: kunst die toegankelijk en begrijpelijk is voor het grote publiek. Als goede vriend van Mondriaan maakte hij de oprichting van De Stijl van dichtbij mee. Hoewel hij door het idee van de beweging werd aangetrokken, namelijk om kunst te maken voor een nieuwe, betere wereld, vond hij de abstracte vormtaal onbegrijpelijk voor de gewone man. Daarom ontwikkelde Alma een vereenvoudigde, figuratieve beeldtaal en koos maatschappelijke onderwerpen als arbeiders, kapitalisme en revolutie. Hij begon zijn carrière als schilder, maar geïnspireerd door de Oktoberrevolutie richtte hij zich al snel op kunstvormen met een groter bereik, zoals houtsneden, beeldstatistiek (informatieve illustraties) en muurschilderkunst.

Alma was een goede netwerker, onderhield talloze contacten in binnen- en buitenland en reisde regelmatig af naar Wenen en de Sovjet-Unie om gelijkgestemden te ontmoeten. Hij ontwikkelde zich als een echte spin in het web op artistiek gebied en was medeorganisator van (internationale) tentoonstellingen, vaak met een politieke signatuur.

Rode draad
Alma’s maatschappelijke betrokkenheid was onmiskenbaar en vormt de rode draad in de tentoonstelling. In zijn werk wordt duidelijk hoe hij hieraan vormgaf: hij was er voor de gemeenschap, stelde maatschappelijke thema’s aan de orde en hij reageerde met zijn werk op de wereldproblematiek van die tijd. Speciaal voor het De Stijl-jaar wordt dieper ingegaan op zijn relatie tot De Stijl en het gegeven dat overeenkomstige opvattingen over een nieuwe maatschappij tot volstrekt andere kunstuitingen kunnen leiden.

Productieve kunstenaar
De tentoonstelling geeft een overzicht van Alma’s productieve leven als kunstenaar. De nadruk ligt op Alma’s schilderijen uit de jaren 1910-1930, vrije en toegepaste grafiek, beeldstatistieken, zijn (ontwerpen voor) monumentale kunst zoals muurschilderingen (tot op de dag van vandaag is een van zijn bekendste werken te zien op het Amstelstation in Amsterdam) en documentair materiaal, onder andere uit het archief van de erven Alma. Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie met nieuw onderzoek naar Alma’s leven en werk, samengesteld door gastconservator Marieke Jooren. (tekst museum Arnhem )

Minuut Peter Alma

Minuut van Ineke nr.34 – Peter Alma

2 prachtige werken op papier ! Peter Alma, overzicht tentoonstelling in museum Arnhem; 17 dec. t/m 19 maart ’17 Maar voor deze 2 kunstwerken ben je welkom in de Ruïnelaan 3a in Bergen NH meer info klik
lees meer...